B žodžiai puslapis 12

balsuotojas - balsúotojas,-a kas balsuoja (rinkimuose).
balsus - bals|us, balsi garsus, skardus; kuris su geru balsu: balsi salė (kurioje garsiai skamba). balsi armonika. balsiai prv.: Balsus kalbėti, juoktis. balsumas.
balsvas - balsv|as, balsva balzganas, apybaltis: Vasarojus jau balsvas balsvai prv.: balsvai raudonas. balsvumas.
balta - balta varpinių šeimos augalas, vilnūnė(Holcus).
baltaduonis - baltaduõnis,-ė baltadúonis žmogus, kuris nedirba fizinio darbo:Žiūrėk tu su juo – pasimokė kiek ir jau baltadúoniu virto Ne bet kokia aš merga ir žu juodaduonio gaspadorio neisiu, bet žu baltadúonio
baltagalvė - baltagalvė -> baltgalvė baltagalv|is, baltagalvė -> baltgalvis [baltgalvis].
baltagalvis - baltagalv|is, baltagalvė -> baltgalvis.
baltagvardietis - baltagvardiẽtis,-ė kontrrevoliucionierius, caro valdžios gynėjas Rusijoje:Vėliau daug kartų teko kautis su baltagvardiečiais
baltai - balt|ai dgs. viena indoeuropiečių šakų - lietuviai, latviai, prūsai ir kt. balt|as, balta priešingai juodas. 1. sniego spalvos, visai šviesus: balta drobė, gulbė. balti (prinokę) rugiai. balta duona. balti dantys. balti miltai. balta mėsa. Baltai (žilas) senelis. baltieji dobilai. balta vėliava (taikos, paliaubų simbolis). 2. užbaltintas (ppr. apie viralą). 3....
baltakaklis - baltakakl|is, baltakaklė -> baltkaklis.
baltakaktis - baltakakt|is, baltakaktė -> baltkaktis.
baltakartis - baltakart|is, baltakartė -> baltkartis.
baltakė - baltakė šnek. degtinė baltak|is, baltakė kuris su baltomis akimis.
baltakelnis - baltakeln|is, baltakelnė -> baltkelnis.
baltakiuoti - baltak|iuoti, baltakiuoja, baltakiavo baltomis akimis, piktai žiūrėti, šnairuoti. baltakiavimas.
baltakraujystė - baltakraujystė med. nenormalus baltųjų kraujo kūnelių padaugėjimas; kraujo vėžys, leukozė (leucosis).
baltalas - baltalas 1. kuo baltinama (pienas, grietinė): Sriubos b. 2. balti dažai: Cinko b.
baltalksnis - baltalksnis bot. šviesiai pilka žieve alksnis (Alnus incana).
baltaodis - baltaod|is, baltaodė kuris su balta oda 2 baltaod|is, baltaodė dkt. baltosios rasės žmogus.
baltaplaukis - baltaplauk|is, baltaplaukė -> baltplaukis.
baltarankė - turintys baltos rankos b baltos kojų, turinčius arba laikyti rankas, nemokamai nuo blogio aktų, iš esmės grynas, nesuteptą, nesuteptas
baltarankis - baltarank|is, baltarankė dkt. 1. kieno rankos baltos. 2. menkinamai kas nedirba, vengia fizinio darbo.
baltarusia - Baltarusijos
Baltarusija - - Baltarusija
Baltarusijos - šalis N CEN Europa; sudedamoji Respublika (Baltarusija arba Baltarusija) Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos 1919-1991 * Minskas plotas 80.154 kvadratinių mylių (207.599 kvadratinių kilometrų), pop 9.500.000
baltarusis - baltarùsis,-ė báltarusis baltarusių tautos žmogus, gudas.
baltarusiskas - Baltarusijos
baltarusiškas - Baltarusijos
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž