B žodžiai puslapis 11

balniškumas - posūkis, nukrypimas, arba pakeisti į kursą (laivo) laivo poziciją žirgais vieną inkaro ir krypsta pasenęs šviesus, šviečia labai plona ir skaidri tekstūros Skaidrus besąlyginė, ištarti
balnius - balnius balnų dirbėjas.
balnotechnika - balnotèchnika [balneum + ↗ technika], mokslas apie tinkamą miner. vandens transportavimą, gydomųjų savybių išsaugojimą, panaudojimą gydymui.
balnoti - balno|ti, balnoja, balnojo dėti balną: Arklį balnoti Anksti balnojo, vėlai išjojo (folkloras). sngr. balnojimas 2 balno|ti, balnoja, balnojo šnek. mušti, pliekti: Dar aš jį balnosiu. balnojimas.
balokšnis - balokšn|is maža bala, klanas: Ant kelio balokšniai telkšo.
balotas - balot|as, balota kuris su balomis, šlapias: baloti laukai. balotumas: Laukų balotumas.
balotažas - balotãžas [pranc. ballottage < balle — rutulys], slaptas balsavimas skirtingų spalvų kortelėmis, rutuliukais.
balotiravimas - aa Kuleczka slapto balsavimo ba naudojamo popieriaus lapo balsuoti slaptu balsavimu veiksmai arba sistema slaptu balsavimu b teisę balsuoti C balsuoti 1a balsų skaičių mesti burtų keliu
balotiruoti - balotirúoti,-úoja, -ãvo 1.balsuoti.2. iškelti savo kandidatūrą per rinkimus.
balotiruotis - balotir|uotis, balotiruojasi, balotiravosi būti kandidatu per rinkimus, kandidatuoti.
balsai - ypač garso garso stuburinius, plaučių, gerklų, ar birbynė; žmonėmis (1) muzikinį garsą, balso klosčių ir įtikino galvos ir gerklės ertmės (2) galia arba gebėjimas muzikos tonus (3) dainininkas (4) viena iš melodingojo dalių vokalinis ar instrumentinis sudėtį (5) sąlyga balso organus, atsižvelgiant į gamybos muzikos tonai (6) naudoti balso (kaip dainuoti ar...
balsas - bals|as 1. kalbos padargų, gyvūno gerklų ar instrumento išduodamas garsas: Pažįstu jį iš balso. Netekti balso. Balsas dreba, virpa. Neturi balso (negali gerai dainuoti). Rago balsas Pirmu balsu dainuoja (plonai). Iš balso pažinsi paukštį (folkloras). 2. gaida, melodija: balso neatseku, nepaimu. 3. instrumento registras arba klavišas: Armonikos balsai pagedę. 4. p...
balsaskylė - balsaskylė lingv. tarpas tarp balso stygų.
balsaskylės - , pailgos tarpas tarp balso stygų, taip pat struktūras, kurios supa šią erdvę palyginti antgerklio
balsavimas - balsãvimas → balsuoti 1: Neišeik, tuoj bus balsãvimas, rinksim pirminyką Kaip rinksime valdybą – viešu ar slaptu balsãvimu? → nubalsuoti: Kalbama, kad tada gyventojų nubalsavimas daugiau nebūsiąs reikalingas → perbalsuoti: Anie reikalavo párbalsavimo
balsė - balsė lingv. balsį žyminti raidė (a, ą, e, ę, ė, i, į, y, o, u, ų, ū).
balsiai - archajiškas taip garsiai, garsiai kalbantį balsą
balsynas - balsynas lingv. balsių visuma.
balsingai - viena iš žodžio klasei skamba artikuliacijos kurios žodinė dalis iškvėpto oro kanalo nėra užblokuotas ir nėra suvaržytas pakankamai sukelti garsinį trintį; iš esmės vienas žymiausias skiemenyje raštas arba kitas simbolis balsės garsas - paprastai naudojamas anglų kalba a, e, i, o, u, o kartais ir y
balsingas - balsing|as, balsinga 1. turintis gerą, skambų balsą: Balsingas vyras, choras. 2. skardus, balsus: balsinga daina. Balsingas oras (toli girdėti). balsingumas.
balsingasis - išsakė 2 skiemenų 1a
balsinis - balsìnis,-ė 1.išduodantis balsą:Gerklų šonais randame ištemptas dvi plėves, arba balsines jungtis, nuo kurių judesių ir pareina varlių kvarkimas 2.susijęs su balsais, dainavimu:Balsinė medžiaga
balsio - viena iš žodžio klasei skamba artikuliacijos kurios žodinė dalis iškvėpto oro kanalo nėra užblokuotas ir nėra suvaržytas pakankamai sukelti garsinį trintį; iš esmės vienas žymiausias skiemenyje raštas arba kitas simbolis balsės garsas - paprastai naudojamas anglų kalba a, e, i, o, u, o kartais ir y
balsis - balsis lingv. kalbos garsas, kurio pagrindą sudaro muzikiniai tonai (a, a, e, ą, ė, i, i, o, u, ū).
balso - , ištarė balso burnos b gerklų pagaminto ištarė su balso, susijusių su, kurį sudaro arba suplanuotos, arba dainuojama žmogaus balsu
balsovada - veiksmas, procesas, arba egzempliorių keisti vieta judėjimas B aktyviai ar veikimui valstybės ar būklę
balsti - bal̃sti,-ta, bal̃to darytis baltam:Rugiai jau pradeda bal̃sti Audeklas bal̃sta išbalti:Naktis nubalto, išaušo kiek pabalti:Audeklai jau kiek prabal̃to Greičiau buza nuo vandens prabal̃s, negu mano akys nuo vargų nušvis
balsu - balsù balsiai, balsomis:Sakyk jam balsù Balsù paskaityk Urėdas balsu kalbėjo Aš strapt stojaus ir balsu atsiliepiau Vainikėlis plaukte plaukė, bernužėlis balsu šaukė Pradėjo sesiulė balseliu raudoti
balsuoti - bals|uoti, balsuoja, balsavo 1. per rinkimus paduoti balsą: Balsuoti už kandidatus. 2. vienbalsę melodiją versti daugiabalse. balsavimas: Viešas, slaptas balsavimas. balsuotojas, balsuotoja dkt.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž