A žodžiai puslapis 4

abisalė - riekė, atriekta per visą arba per pusę kepalo, griežinys.
abisalinis - abišalìnis,-ė abipusinis; bešališkas.
abisinas - bet vidutinių lieknas afrikiečių kilmės naminių kačių veislės trumpą paprastai rusvos plaukų pažymėta varnele su tamsesnės spalvos juostas
abišalis - tarpusavis, abipusis.
abitas - ãbitas( habit) 1. vienuolių ilgas apdaras:Jis juodą abitą dėvėjo 2. bjauriai pasiūtas drabužis, ppr. moteriška suknia.
abitūra - baigiamieji vidurinės mokyklos egzaminai.
abiturientas - kas baigia ar neseniai yra baigęs vidurinę mokyklą.
abjudikacija - abjudikãcija [lot. abjudicatio], psn. ko nors atėmimas teismo sprendimu.
abjuracija - abjurãcija [lot. abjuratio — prisiektinis atsižadėjimas, neigimas], psn. viešas tikėjimo arba savo įsitikinimų išsižadėjimas.
ablaktiruoti - ablaktirúoti ↗ ablaktuoti.
ablaktuoti - ablaktúoti [lot. ablactatio — (kūdikio) atėmimas nuo krūties], skiepyti suglaudimu — suauginti dviejų gretimų augalų šakas (skiepyti ūglius), neatskirtus nuo savojo augalo kamieno.
ablautas - sistemingai skiriasi balsių tos pačios šaknies ar pritvirtinti arba šakniavaisių ar Afiksų ypač indoeuropiečių kalbų, kuri yra paprastai lygiagrečiai naudojimo ar prasmės skirtumų (kaip dainuoti, dainavo, dainavo, daina)
abliacija - Šalinti kaip chirurginio pašalinimo b nuostolių dalis (kaip ledas nuo ledyno ar už jos ribų nosies kūgio) tirpstantys ar garinimo procesas
abliatyvas - arba dėl abliacijos linkę į amputuoti
abliatyvo - arba dėl abliacijos linkę į amputuoti
abliautas - sistemingai skiriasi balsių tos pačios šaknies ar pritvirtinti arba šakniavaisių ar Afiksų ypač indoeuropiečių kalbų, kuri yra paprastai lygiagrečiai naudojimo ar prasmės skirtumų (kaip dainuoti, dainavo, dainavo, daina)
abliucija - kūno plovimas, arba jo dalis (kaip religines apeigas) b daugiskaitos aktas ar veiksmas maudymosi daugiskaitos britų pastatas maudymosi ir tualetas karinę bazę
abolicija - abolicija [lot. abolitio — panaikinimas], psn. įstatymo, sprendimo panaikinimas, bylos nutraukimas malonės aktu.
abolicionistas - principus ir ypač vergovės panaikinimo priemones, skatinančias
abolicionizmas - abolicionzmas [angl. abolitionism < lot. abolitio— panaikinimas]: 1. visuomenės judėjimas, siekiantis panaikinti kurį nors įstatymą; 2. JAV XVIII—XIX a. judėjimas už negrų vergovės panaikinimą.
abonementas - teisė tam tikrą laiką kuo nors naudotis.
abonementinis - Žiūrėk abonementas.
abonentas - kas turi abonementą.
abonentinis - Žiūrėk abonentas.
abonuoti - į rašyti (savo vardą) po pasirašyti į pasirašyti (kaip dokumentas) su savo paties ranka sutikimo ar pareiga b ženklan, kad patvirtinti, pasirašymo c įkeitimo (dovana ar indėlis) raštu savo vardą su suma pritarti remti pasirašyti dokumento duoti sutikimą ar patvirtinimą, kad tai raštu, pasirašydamas savo vardą
aboralinis - aborãlinis [lot. ab — nuo, iš + os (kilm. oris) — burna], einantis, esantis į priešingą nuo burnos pusę.
abordažas - abordãžas [pranc. abordage + aborder — priplaukti, prisišlieti], taktinis irklinių ir burinių laivų kautynių būdas: laivai sukibdavo bortais, o kariai grumdavosi.
aborigenai - Seniausi Australijos gyventojai.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž