A žodžiai puslapis 3

abejoti - abejóti,-ója, -ójo ãbejoti, -oja, -ojo; nebūti kuo, dėl ko tikram, neapsispręsti ką daryti, ką pasirinkti, dvejoti, svyruoti:Dėl manęs gali dirbti, bet abejóju, ar išeis Ką tu dar abejóji, tik eik, toks vyras! Ką čia ilgai ãbejoji – tark žodį a šiap, a tep Mano širdis už jo eiti labai abejo...
abejotina - sukėlęs abejoti atviras klausimas
abejotinai - pasenęs kviečia tyrimas pasenęs gali teisminį tyrimą ar veiksmo suteikiamos priežastis, už tai, kad abejojo ​​abejojo, arba užginčyti nėra tikri, ar tiksli problemiška
abejotinas - netikras, neaiškus, abejojamas.
abeju - archajiškas baimė b įtaria, jog kyla abejonių dėl
abejur - abejur̃ čia ir ten, abiejose vietose:Abejur̃ buvau: ir pas uošvį, ir pas marčią Abejur̃ manęs pilna Ir vienur tep, ir kitur – abejur̃ tas galas Mes ... prityrėme, jog abejur sumelavai
Abelis - Adomo ir Ievos sūnus nužudė jo brolis Kainas
abelitas - abelitas [pagal anglų išradėjo F. Abelio (Abel) pavardę], sprogstamoji medžiaga, susidedanti iš amonio nitrato, dinitrobenzolo ir natrio chlorido.
aberacija - tai, ar nukrypus ar netipinė, ypač nuo moralinio normalia arba standartine valstybės žlugimo veidrodį, refraktorius paviršiaus, arba objektyvo gaminti tikslią taškas-taškas korespondenciją tarp objekto ir jo atvaizdo Defektinių ar sutrikimo proto kaip, pavyzdžiui mažas tikrojo dangaus kūnų padėtį periodinis pasikeitimas dėl šviesos ir stebėtojo judesio netip...
aberantas - pasenęs kintamasis pasireiškia įvairovė, nuokrypis, arba nesutikimą, paprastai yra šiek tiek skirtingo nuo standartinės formos
aberdynai - aberdýnai, mėsinių galvijų veislė, išvesta Škotijoje, Aberdyno ir Angaus (Aberdeen and Angus) grafystėje.
Aberdinas - \ Bər-ˌ den \ miesto NE Pietų Dakota pop 24.658 \ ˌ-bər-den \ arba AB
abesyvas - abesỹvas [lot. abesse — būti ne čia; nebūti], kai kurių kalbų, pvz., finougrų, linksnis, reiškiantis, kad veikėjas arba veiksmas yra už tuo linksniu pasakomo daikto ribų.
abi - ×abì( aбы, aby) 1.kad (tik), bet (tik):Abì tiktai bus veselija, visi šoksime Gardu negardu, abi daug Valgyk, ką padavė, abì kamšalas Kas má[n] – abì tik linksma 2.arba:Abì šiaip, abì taip padirbk
abiakis - kuris abiejų akių.
abidvi - vienas taip pat kaip ir kiti
ability - kurio kokybė ar valstybė, kad galėtų
abilūpinis - abilū́pinis,-ė abilūpìnis abiem lūpomis tariamas, bilabialinis
abiogenezė - turėtų spontaniškas inicijavimo gyvų organizmų tiesiogiai iš negyvo klausimu
abiotinis - abiòtin‖is [↗ a... + ↗ biotinis], negyvas — priklausantis negyvajai medžiagai, pvz., ~iai faktoriai; negyvenamas, pvz., ~ė sfera.
abiozė - abiòzė [↗ a... + ↗ ...biozė], maisto produktų konservavimo būdas — mikroorganizmų sunaikinimas šildymu, el. srove, jonizuojančiaisiais spinduliais, ultragarsu, tik mikroorganizmams nuodingomis medžiagomis, steriliu mikroorganizmų filtravimu iš produkto.
abipus - iš abiejų pusių.
abipusiai - abìpusiai abipus: Pylimai abìpusiai ėjo Lapai abipusiai prisegti Žvairas visai ir abipusiai šlubas
abipusis - abiejų vienas kitam rodomas, reiškiamas, atliekamas.
abipusiskas - abipusis.
abipusiskumas - abipusiškùmas. → abipusiškas: Abipusiškumo principu paraginti didesnes turistų grupes lankytis abiejose valstybėse. Pareigų abipusiškumas.
abipusiškas - abipusis.
abipusiškumas - abipusiškùmas. → abipusiškas: Abipusiškumo principu paraginti didesnes turistų grupes lankytis abiejose valstybėse. Pareigų abipusiškumas.
abirankis - abirañkis,-ė abìrankis 1.kas turi abi rankas:Abìrankio darbas geresnis 2. kas moka vienodai abiem rankomis dirbti:Iš abiejų rankų tašo abirañkis, t. y. su tiesia ir su kairia
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž