A žodžiai

a - Žodis iš vienos raidės A gali reikšti: A - pirmoji lietuvių ir daugelio kitų abėcėlių lotyniškų rašmenų pagrindu raidė; A - elektros srovės matavimo vienetas amperas; A - polius, per kurį elektros srovė įteka į elektros įrenginį; A - nukleorūgščių azoto bazė adeninas; A - vienraidis aminorūgšties alanino kodas; A- - raidė, žyminti šturmo lėktuvus...
a_battuta - a battuta [it.], muz. pagal taktą, ritmingai, tiksliai išlaikant natų vertę.
a_cappella - a cappella [sk. a kapela; it. kaip koplyčioje], dainavimas be muz. instrumentų pritarimo.
a_capriccio - a capriccio [sk. a kapričio; it.], muz. laisvai, savo nuožiūra.
a_conto - a conto [sk. a konto; it.] ↗ a konto.
a_dato - a dato [it.], nuo pasirašymo (surašymo) datos.
a_die - a die [lot.], nuo šios dienos.
a_fortiori - a fortiori [sk. a fortijori; lot.], juo labiau.
a_konto - a kònto [it. a conto — sąskaiton], išankstinis importininko mokėjimas pagal eksportininko sąskaitas.
a_la - áula1 [gr. aulē], sen. graikų gyv. namo vidaus kiemas.
a_la_lettre - à la lettre [sk. a lia letr; pranc], pažodžiui, žodiškai, raidiškai.
a_livre_ouvert - à livre ouvert [sk. a livr uvėr; pranc], iš atverstos knygos, t.y. nepasirengus, be pasirengimo (skaityti, versti), iš natų lapo nepasirengus (dainuoti, skambinti).
a_part - à part [sk. a par; pranc], į šalį, pats sau (remarka, dažn. pjesėje).
a_piacere - a piacere [sk. a pjačere; it. laisvai, savo nuožiūra], muz. pagal atlikėjo nuožiūrą, laisvai pasirenkant atlikimo ir ritmo niuansus.
a_posteriori - a posteriori [lot. iš paskesnio]: 1. remiantis faktais; 2. filos. iš patirties, remiantis patyrimu.
a_prima_vista - a prima vista [it. iš pirmo žvilgsnio], muz. kūrinio atlikimas be pasirengimo, dar vadinamas dainavimu (grojimu) iš lapo.
a_priori - a priori [lot. iš pat pradžių]: 1. iš anksto, nepažinus faktų; 2. filos. žinios iki patyrimo ir nepriklausančios nuo jo.
a_propos - à propos [sk. a propo; pranc.], beje.
a_tempo - a tempo [it. pagal (ankstesnį) tempą], muz. kūrinio atlikimas pagal anksčiau buvusį tempą.
a_tout_prix - à tout prix [sk. a tū pri; pranc], bet kuria kaina, žūt būt, trūks plyš.
a_tre - antrẽ [pranc. entrée — įėjimas, įžanga]: 1. vid. amžiais kaukėtų puotos dalyvių įėjimas į salę; 2. XVII—XVIII a. baleto šokėjų grupės išėjimas į sceną; kai kada savarankiška baleto dalis; 3. kai kurių klasikinio šokio formų (pas de deux) įžanginė dalis; 4. cirko klouno numeris.
a_urea_mediocritas - a urea mediocritas [sk. aurea medijokritas; lot.], aukso vidurys.
ab_incunabulis - ab incunabulis [sk. ab inkunabulis; lot.], nuo vystyklų, nuo vaikystės, t.y. nuo pat pradžios.
ab_initio - ab inįtio [sk. ab inicijo; lot.], nuo pradžios.
ab_intestato - ab intestąto [lot.], be testamento, pagal įstatymą (paveldėti turtą); be paskutinės valios pareiškimo.
ab_ovo - ab ovo [lot.], nuo kiaušinio, t.y. nuo pradžios.
abaka - stiprus pluoštas, gaunamas iš bananų leafstalk (Musa textilis), gimtoji į Filipinus, taip pat paragino banano augalų, kad derlius abakos
abakas - abãkas [gr. abax (kilm. abakos)]: 1. skaičiavimo lenta, skaitytuvų prototipas; vartotas sen. Egipte, Graikijoje, Romoje, vėliau V. Europoje (iki XVIII a.); 2. viršutinė kapitelio dalis (dažn. keturkampės plokštės pavidalo).
abalienacija - abalienãcija [lot. abalienatio], turto nusavinimas arba perleidimas.
abandonas - abandònas [pranc. abandon — palikimas, atsisakymas], savininko teisių į apdraustąjį turtą, pvz., laivą arba jo krovinį, perleidimas draudimo įstaigai su sąlyga, kad ji sumokėtų jam visą draudimo sumą.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž