������ žodžiai puslapis 5

aprašyti - rašýti,rãšo, rãšė; 1. brėžti popieriuje ar kur kitur kokius grafinius ženklus (žodžius, skaitmenis ir t.t.):Pigus ir trumpas mokslas skaityti ir rašyti Rašau į akmenį O kad būt kas išmoko mane rašýt Mokykloj nesu vienos dienos buvęs, o rašýt geriausiai išmokau Taisyklingai tai aš nemokėjau rašýt Ir aš...
apregzti - règzti,rẽzga (rẽzgia ), rẽzgė1. megzti, pinti, daryti nėrinį, tinklą:Pyte pytas, regztè rẽgztas Ką čia rezgat, ką čia mezgat? Aš jau antra diena pirštines rezgù Moterys pančekas, o vyrai bučius rẽzgė Dabar jau nèrezga tinklų Aš rezgù rezginį iš virvelių par plačią lentelę...
apreikšti - réikšti,réiškia, réiškė (reikškė )1. turėti reikšmę, žymėti ką nors:Nesuprantu, ką visa tat reiškia Ką reiškia tie žodžiai, kuriuos jis pasakė Nemuno vardas gali reikšti vingiuotą upę Tuo metu „cicilistas“ reiškė kartu ir bedievį, ir monopolių bei valsčiaus kanceliarijų daužytoją, ir keliantį maištą pri...
apreiškimas - reiškìmas réiškimas reiškìmasis 1.→ reikšti 2: Svarbi sakinio dalies kategorijos ypatybė yra jos reiškimo būdas To paties reiškimo, to paties ženklinimo Dabar nuaidėjo, nugarsėjo pagarbos reiškimas labai triukšmingai Malonės reiškìmas Užuojautos reiškìmas 2. → reikšti 3: Rauda gimsta nuliūdimo met...
aprengimas - aprengimas -> aprengti: Vaikų a.
aprengti - reñgti,-ia, -ė réngti1. ruošti, taisyti kelionei:Ji reñgia vaikus kelian, tai neturi laiko Aš jį rengiù į kelią, t. y. taisau aš jam vežimą, valgį Slūžbon eik, ir mažąjį vaikelį su savim renk Ne aš viena gailiai verksiu, – verks ir brolelis, pulkelį rengdamas Kur josi, broleli? Kam rengì žirgelį? Viena se...
apretinti - rẽtinti(-yti ), -ina, -ino retėti.1. daryti, kad būtų retas, retesnis (rauti daigus, kirsti mišką ir kt.):Nerẽtink, sėdamas avižas Sakiau, kai sėjai, kad par daug nerẽtyk Mes retinam sėtinius kiaulėms Daigus rẽtinu ir kiaulėm išmetu Mes dabar burokus rẽtinam Cukrinius runkelius jau baigiam rẽtinti Niekas neis ...
apretūra - vienas veiksmas arba procesas, kuris suknelės b tokio teisės akto arba proceso aa padažu instancija pridedant prie patiekalas (kaip salotų) ba prieskoniais mišinys paprastai naudojamas kaip įdaru (kaip ir naminių paukščių) medžiagos (tepalo arba marle) taikoma siekiant apsidrausti nuo pažeidimas ar žaizdų b apvaisinimo medžiagą (kaip mėšlo arba komposto)
apribai - apribai dgs. apybrėža, kontūrai: Krantų a.
apribojamas - tik tam tikrose ribose ribojamas
apribojamasis - arba ribojimas b tarnauja arba linkę apriboti
apribojantis - arba ribojimas b tarnauja arba linkę apriboti
apribojimai - kažkas, kad riboja kaip aa reglamento pakeitimui, kuris riboja arba prilaikančiu
apribojimas - ribójimas → riboti. 1. → apriboti 1.2. apibrėžimas, definicija:Mokslas negali tenkintis paviršutiniu sąvokų apribojimu 3. → apriboti 3: Teritorinis medžiojimo apribojimas sudaro saugias vietas, kur netrukdomai gali veistis žvėrys ir paukščiai Rinkimų teisės apribojimai → atriboti:1. Valdų atribojimas | Klasin...
apribotas - tik tam tikrose ribose ribojamas
apriboti - ribóti,-ója, -ójo1. turėti ribą, liestis, siektis:Lietuva šiaurėje ribójasi su Latvija Su tais pačiais gudais rytuose ribojasi latgaliai 2. nustatyti, apibrėžti veikimo, reiškimosi mastą:Nėra kas jo užgaidas ribótų ║ tenkintis siaura, nedidele veiklos sritimi:Spartesnis gyvulininkystės plėtojimasis vis labia...
apriesti - riẽsti,riẽčia (riẽta), riẽtė1. daryti išlenktą, užlenktą:Ūsus aukštyn riẽsti Užmiršęs viską pasaulyje, žiūrėjau čia į tėtį, čia į ratą, čia į kalvį, kuris rietė geležį, paskui ją suvirino ir pradėjo traukti Kam rieti lendrę? [Katinukas] mokėjo murkti, gražiai į viršų riesti kuprą ir net žiežirbas...
aprieti - ríeti,-ja (rẽja, rė́ja rìja ), -jo (rė́jo ) 1.pulti kandžiojant, pjauti Šuo ríeja kiaulę Prasiblaškiau kaip šunų riejamas visą naktį | Du šuniu susitikusiu ríejos Bet ant tilto tas jo šuo pagavęs rietis, pjautis, piestu atsistojęs ristis Šunes rẽjas, rė́jos Prie apgraužtų didžių...
aprimti - rìmti,-sta, -o 1. būti, darytis ramiam, liautis jaudintis, rūpintis, baimintis:Ar pirma vaikas pas taũ rìmo? Gal nelabai rìmsta [vaikas] be močiutės Jis ieškojo rotų(patarimų),kad jis rìmtų Tu rìmsti, o aš niekur negaliu rìmti čionai Ar rimsi, sūneli, ar rimsi, jaunasis, svetimoje šalelėj Rusnės kiemel...
aprimęs - įdėti taip, kad likti nustatyti, gyventi b pateikti gyventojai kolonizuoti sukelti pakuoti b sukeldama padugnės arba priemaišas nuskandinti tylus ar tvarkingai išspręsti ar išspręsti įtikinamai paaiškinti
aprinkti - riñkti,reñka (riñka ), -o 1. imti po kiek ir dėti į vieną vietą:Spanguolės augo, bet nėkas neriñko Aš čia obuolius renkù Bulbės riñkt sunku: eini eini, čia bulbė, čia bulbė – linginėji Išejo bulbų antrailio riñkt Aš nerinkaũ riešutų – neinkandu Būtau ejus malkos riñ...
apriorinis - esminis žodis, frazė, ar sąlygos, kurios Denotacja yra nurodytas įvardis (kaip John "Marija pamatė Joną, sušuko jam"); ​​plačiai žodį ar frazę pakeičiamas pakaitalas sąlyginis elementas teiginį (jei "jei, tada B") 1. terminas matematinio santykio aa praėjusių atveju, būklę, arba sukelti b daugiskaitos reikšmingų įvykių, sąlygos ir savo ankstesniu gyve...
aprioriškai - 1 laiškas anglų abėcėlės ba grafinio šį laišką, apie kalbos kolega rašybos šeštoji C-dur masto tonas vaizdo grotuvai atkūrimo raidę, vienas paskirtas ypač dėl to, kad arba klasė AA Grade 1. įvertinimas studento darbas kaip Superior kokybės b rūšiuojami arba vertinta yra A kažką formos kaip kad laiške didžioji su 4 ABO kraujo grupių būdingos yra antige...
aprišalas - aprišalas kuo kas aprišama: Galvos, medžių a.
aprišimas - rišìmas rišìmasis → rišti:1. Su pirštinėm – ne rišìmas(gerai nesuriši) 2. Kiek sugebėjimo ir jėgos reikalauja toks paprastas, kaip atrodo, darbas – kūlių rišimas Tremtinio darbas tas pėdų rišimas Rugių rišìmai par dieną – vakarienės nebnorėsi Kur dideli gyvenimai, tų rišìmų daug ...
aprišti - rìsti,rìta (reñta ), rìto (rìtė)1. stumti, judinti, sukant paviršiumi, ridenti:Mes medžius rìtam pakalnėn prie upės Aš ritù akmenis in krūvą Žemę išnešė [liūtis] ir akmenis rìtė Akmenį nuo kapo rìsti Akmenelį šalin risiu, pas motulę eisiu Didžiausius akmenis rìtė ri0...
aprobacija - aprobacija oficialus patvirtinimas, pritarimas, leidimas.
aprobavimas - oficialus dekretas, ypač bažnytinė dekretas pasenęs iškilmingas susitarimas priesaika b kažkas, kad daro priesaikos susaistyti nenaudai, praradimo atlyginimą, ar prievartos intervencijos, pridėto prie pažeidžiant įstatymą kaip įgyvendinant teisės aa apsvarstyti, iš esmės, ar įtaka (sąžinės) kad verčia moralinio veiksmų arba lemia moralinį bylos sprendimą...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž