Ž žodžiai puslapis 7

žardiena - žardien|a 1. aptverta vieta prie namų. 2. kiemas prie klojimo. 3. kluoniena, aptvaras: Veršiai žardienoje ganosi.
žardis - žard|is aptverta vieta gyvuliams: Suleido galvijus į žardį.
žardyti - žard|yti, žardo, žardė 1. džiauti į žardą: Grikius žardysime į žardą. 2. tverti žardį, aptvarą. žardymas.
žargonas - žargonas lingv. kurios nors socialinės ar profesinės grupės kalba, kurioje apstu formų, žodžių ar posakių, nesutinkančių su nacionalinės kalbos dėsniais ir normomis.
žargoninis - žargonin|is, žargoninė -> žargonas: žargoniniai skoliniai.
žargoniškas - žargonišk|as, žargoniška -> žargonas: žargoniška kalba.
Žargonizmas - žargonizmas, žargono žodis ar posakis, pavartotas lit. kalboje. Žargonizmas – žodis, naudojamas, kaip žargono dalis. Tuo atveju, kai žargonizmas naudojamas bendrinėje kalboje, jis laikytinas neteiktinu, kalbą darkančiu žodžiu. Žargono ribose žargonizmas gali būti toleruojamas, nes sudaro vientiso kalbinio komplekso (žargono) dalį, neretai neša specifinę ...
žargstyti - žargstyti, žargsto, žargstė džn. žergti: 1. Skėtrioja rankas, žargsto kojas. sngr.: Nesižargstyk prie žmonių! 2. Per slenksčius ž. žargstymas (is).
žarija - žarij|a deganti anglis: Dar žarijos krosnyje neišblėso. Žarijose bulves (bulvės) kepa. Ausys kaip žarijos (raudonos). Ji kaip žarija (pikta, ūmi). Kad davė, net žarijos iš akių pasipylė (sužaibavo akyse). Pylė duobę žarijėlių. Svetimomis rankomis žarijas žarstyti (folkloras). Kaip ant žarijų sėdėti (nejaukiai jaustis).
žarijos - spindinčią anglies arba anglyti medienos pasninko medžio anglies 1 aa juodos arba rusvai juoda kietosios degiosios medžiagos, kurią sudaro augalinės kilmės medžiagos, dalinio skilimo be laisvos prieigos oro ir pagal drėgmės įtaką ir dažnai padidėja slėgis ir temperatūra gabalas, kad yra plačiai naudojamas kaip natūrali kuro b Val britų vienetų arba deginimas...
žarna - žarn|a 1. vamzdelio pavidalo virškinimo trakto dalis, prasidedanti nuo skrandžio: Plonoji, storoji žarna žarnų uždegimas. 2. guminis vamzdis: Gaisrui gesinti žarna Leidžia vyną pro žarnelę. Žarna žarną ryja (labai norisi valgyti).
žarnagalys - žarnagal|ys žarnos galas; prasta žarna: Iš žarnagalių muilą darė.
žarnaplėvė - žarnaplėvė žr. pilvaplėvė.
žarnynas - žarnynas žarnų sistema.
žarninis - žarnin|is, žarninė -> žarna 1: žarniniai taukai (nuo žarnų) Žiūrėk: [žarna].
žarnokai - žarnokai dgs. etnogr. valgis iš avies ar paršo skrandžio, supjaustyto gabalėliais ir išvirto sriuboje.
žarnos - daugiskaitos žarna (1) audiniu kojų danga, kad kartais apima pėdą (2) gyvulių, kojinių b (1) aptemptas drabužis, apimantis kojų ir juosmens, kad paprastai yra pridedamas prie dubleto, kiekis (2) Trumpas bridžai pasiekti kelio transportavimo skysčių (nuo maišytuvas arba hidrantas) lankstus vamzdelis purslų, vandens ar nuplaukite žarna dažnai naudojamas kartu su ž...
žarnų - veikia vyksta, ar gyvena žarnyne, su jomis susijusių arba žarnos, darančius arba pasireiškia žarnyne
žarsteklis - žarsteklis lazda krosniai maišyti, pagaikštis.
žarstiklis - žarstiklis žr. žarsteklis.
žarstyti - žarsty|ti, žarsto, žarstė 1. džn. žerti 1: Krosnį žarstyti Ji žarijas žarstė. Vėjas pelenus žarsto. Višta žarsto sąšlavas. prk.: Be reikalo žodžius žarstyti (kalbėti). 2. prk. eikvoti, blaškyti: Nežarstyk be reikalo pinigų. žarstymas žarstytojas, žarstytoja dkt. Žiūrėk: [žerti].
žarstūnas - žarstūn|as, žarstūnė dkt. eikvotojas, kleidėjas.
žaruoti - žar|uoti, žaruoja, žaravo 1. žarai rodytis, raudonuoti: Dangus žaravo. 2. žr. žėruoti. žaravimas.
žąsele - žąselè. virtine, vienas paskui kitą: Vaikai per pievą ėjo žąselè. Mes penkiese žąsele patraukėme pro išrikiuotus avilius į pakalnę.
žąsidė - žąsidė žąsų tvartas.
žąsiena - žąsiena žąsies mėsa.
žąsies - bet koks daug didelių vandens paukščių (šeimos Esperanto), kurie yra tarpinis tarp gulbių ir ančių, ir ilgų kaklų, plunksnuočių lores, ir Tīklveidīgs tarsi ba moteris žąsų, kaip atskirti nuo žąsinas Simpleton, Przygłupek Val Goos
žąsigonis - žąsigon|is, žąsigonė dkt. žąsų piemuo.
žąsinas - žąsin|as žąsų patinas: Gausi iš žąsino avižų (ironiškai nieko negausi). Susikalba kaip kiaulė su žąsinu (folkloras). Kur žąsinėlis, ten ir žąselės (folkloras).
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž