Ž žodžiai puslapis 5

žalieninis - žalienin|is, žalieninė -> žaliena: žalieninė sėjomaina (kurioje yra žaliena).
žalienos - žolės, tinkami arba naudojami gyvūnams ganyti, bet didelės šeimos (Gramineae, syn. Poaceae) Monocotyledonous daugiausia žolinių augalų su galais stiebų, plonas apvalkalų lapų ir gėlių, kurias patiria spikelets pažiedžiai žemės (vejos ar velėnos hipodromų), padengtų auga žolė
žalymai - žalymaĩ. žãlymai. 1. žalumynai 2: Kai žalymų̃ atsiranda, mažiau duonos reikia. Dabar atsiranda žãlymai visoki. nesunokę vaisiai: Priryja vaikas visokių žalymų̃ ir rėkia pilvu. 2. žalienos: Jau gyvoliai pradėjo eiti po žãlymus. 3. žali siūlai: Juodymai, žãlymai, baltymai, mėlės (mėlys), geltos, raudos dėl dirbimo juostelių (= juostelėms dir...
žalymas - žalymas žalumas, žali dažai: Ž. nukando siūlus.
žalingas - žaling|as, žalinga žalą darantis: Žalingas sveikatai darbas. žalingos pažiūros. žalingai prv. žalingumas.
žalingumas - žalingùmas. → žalingas: 1. Kenkėjų žalingumu vadinamas pažeistų augalų derliaus sumažėjimas. Patręšimas mėšlu, pūdiniu arba durpėmis kalkių žalingumą [lubinams] sumažina. 2. Steigėsi išdėti administracijai apie lietuvių spaudos uždraudimo žalingumą.
žalinti - žalin|ti, žalina, žalino dažyti, dėmėti žaliai. žalinimas.
žalis - žal|is, žalė dkt. žalas galvijas: Pamelžk žalę (žalytę). Ateis žalė prie sieto (turės nusileisti, nusižeminti).
žalitvorė - žalitvorė žr. gyvatvorė.
žaliūkas - žaliūk|as, žaliūkė dkt. jaunas, tvirtas, sveikas žmogus: Toks žaliūkas galėtų būti geras darbininkas. Žaliūkas vyras žaliūkė šnek. žalioji varlė.
žaliukė - žaliukė zool. kikilių šeimos gelsvai žalias paukštis (Chloris chloris).
žaliuojantis - augančių augalų atspalviu ar spalvų b žalia žalia
žaliuokė - žaliuokė žalsvasis baltikas (Tricholoma flavovirens).
žaliuonys - žaliuon|ys, žaliuonių m. 1. ryt. žali daiktai, žalumynai, žalėsiai. 2. ryt. žalios seilės, žaliaukės: Ligonis žaliuonimis vemia.
žaliuoti - žal|iuoti, žaliuoja, žaliavo 1. būti, rodytis žaliam (apie laukus, augalus): Pievos (pievose) jau žaliuoja (pavasarį). Tolumoje žaliavo miškas. prk.: Akyse žaliuoja (žalia rodosi, svaigsta galva). 2. žaliomis rūdimis, pelėsiais trauktis: Variniai pinigai greit žaliuoja. 3. prk. gerai gyventi, linksmintis: Ūžėme, žaliavome per kiaurą naktį. 4. prk. būti ...
žaliuzės - žaliuzės dgs. užuolaida iš pasukamų plokštelių.
žalmargis - žalmarg|is, žalmargė žalai margas, žalmargas: Žalmargis veršis. žalmargė karvė 2 žalmarg|is, žalmargė dkt. žalmargas galvijas (jautis ar karvė): žalmargė užtrūko.
žalojimas - sumažinti arba pakeisti iš esmės, taip, kad netobulas
Žalonas - žalònas [pranc. jalon], geod. gairė — į žemę įbesta kartelė darbų krypčiai nurodyti.
žaloti - žalo|ti, žaloja, žalojo 1. žeisti, luošinti: Žaloti kūną, rankas, plaučius, sveikatą. 2. daryti žalą, gadinti: Žaloti gyvenimą. Žaloti žmonių sąmonę. žalojimas žalotojas, žalotoja dkt.
žalotojas - žalótojas, -a. kas žaloja, kenkėjas: Straipsnio autorius siūlo parengti įstatymus, kurie skaudžiai baustų gamtos žalotojus. Kultūrinio gyvenimo žalotojas.
žalsvas - žalsv|as, žalsva šiek tiek žalias, apyžalis: žalsvos akys. Žalsvas kaip jūros vanduo. žalsvai prv. žalsvumas.
žalsvėti - žalsvė|ti, žalsvėja, žalsvėjo darytis žalsvam: Avižos žalsvėja po lietaus. žalsvėjimas.
žalsvumas - žalsvùmas. → žalsvas: 1. Genukas tokis tamsus, o pilvas jo in žalsvùmą. [V] antos lapų kitoks žalsvùmas. Kaip ir iš žalsvùmo, iš pilkumo to žylelė. Jo pilkos drumstos akys, su katiniško žalsvumo atspindžiais, buvo paslėptos storų antakių. 2. Danijos ir Švedijos krantai abipus aptraukti skystu žalsvumu. Pro rusvai violetinę [pumpurų] žievę buvo j...
žalti - žalti, žąla, žalo darytis žaliam: Pievos žąla.
žaltys - žal|tys 1. zool. nenuodingas roplys, panašus į gyvatę (Natrix natrix): Miške žalčių priviso. Kelias žalčiu vingiavo (labai išsiraitęs). Gudrus kaip žaltys 2. b. prk. gudrus, suktas žmogus (ir keikiant): Jis tikras žaltys.
žaltiškas - žaltišk|as, žaltiška -> žaltys 1: Žaltiškas gudrumas. Pašoko žaltiškas pyktis (smarkus) Žiūrėk: [žaltys].
žaltvykslė - žaltvykslė klaidžiojanti laukuose švieselė.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž