Š žodžiai

ša - sa, sa jst. šuns šaukimo žodis.
ša! - nikelis
šabas - šabaš. šabas: Prikibs kaip blakės, ir šabaš!
šaberis - šãberis [vok. Schaber < schaben — skusti, grandyti], ntk. skutiklis — tribriaunis pjovimo įrankis.
šablonai - trumpas kūrinys ar blokas dedamas horizontaliai sienoje pagal sijos platinti savo svorio ar spaudimo (kaip per duris) (1) matuoklis, modelis, ar pelėsių (kaip plona plokštė arba valdybos) naudojamas kaip vadovas forma gabalas (2) molekulė (DNR), kuri tarnauja kaip kitos makromolekulės kartos modelis (RNR) b perdangos c kažkas, kad įsteigia ar tarnauja kaip modelis, tai...
šablonas - šablonas 1. pavyzdys, pagal kurį gaminami vienodi daiktai. 2. prietaisas gaminių formai patikrinti. 3. prk. pavyzdys, kuriuo aklai sekama. 4. prk. nuvalkiota išraiškos forma.
šablonėti - šablonėti, virsti šablonu, banalėti, darytis nuvalkiotu.
šabloninis - šablòninis, -ė. būdingas šablonui: Tokiais nesudėtingais, šabloniniais simboliais jis skelbė pažangias idėjas.
šabloninti - šablonin|ti, šablonina, šablonino daryti šablonišką, banalinti.
šabloniškas - šablonišk|as, šabloniška virtęs šablonu, nuvalkiotas, nusibodęs, įgrisęs, banalus: Šabloniškas posakis. šabloniškai prv.: šabloniškai galvoti, daryti. šabloniškumas.
šabloniškumas - šabloniškùmas. → šabloniškas: Ten, kur žodis turi skaitytoją įtikinti, patraukti, reikia vengti didaktikos, monotonijos, šabloniškumo.
šabotas - šabòtas [pranc. chabotte], kalimo arba štampavimo kūjo lietas plieninis stovas, į kurį įmontuota pentis.
šachas - šachas 1. kai kurių Rytų šalių monarcho titulas; pats monarchas. 2. šachmatuose - tiesioginis priešininko karaliaus puolimas.
šachas! - Irano aukščiausiasis valdovas
šachinšachas - šachinšãchas [persų k. šah-in-šah — karalių karalius], Irane — monarcho titulas; tą titulą turintis asmuo.
šachmatai - šachmat|ai dgs. porinis žaidimas tam tikromis figūromis lentoje su šešiasdešimt keturiais laukeliais; to žaidimo figūros: Žaisti šachmatais. Nusipirko šachmatus.
šachmatininkas - šachmatinink|as, šachmatininkė dkt. kas žaidžia šachmatais.
šachmatinis - šachmatin|is, šachmatinė -> šachmatai: Šachmatinis sodinimas (eilėmis, panašiomis į šachmatų kvadratus).
šachta - šachta 1. požeminė naudingųjų iškasenų kasykla: Nusileisti į šachtą. 2. požeminės kasyklos šulinys.
šachtininkas - šachtinink|as, šachtininkė dkt. šachtų darbininkas. kuris dirba žemės gelmėse ir ieško naudingų iškasenų arba padeda mokslininkams paaiškinti žemės gelmes ( mantija,vid.branduoli,išor.branduolį ar žemes plutą tam reikia specialios įrangos bei zmogaus- šachtininko.
šachuoti - šach|uoti, šachuoja, šachavo šachmatuose - tiesiogiai pulti priešininko karalių. šachavimas.
šadufas - šadùfas [arab. šaduf], svirtinis įrenginys, kuriuo sen. Egipte buvo semiamas šulinio vanduo laukams drėkinti.
šafranas - šafrãnas. 1. tikrasis krokas. 2. šio augalo išdžiovintos purkos, vartojamos kaip prieskonis, taip pat kai kuriems maisto produktams padažyti ir parfumerijoje. 3. tokia obelų veislė. .
šagrenė - šagrènė. minkšta oda, daroma iš ožkų, avių ir kitų gyvulių kailių ir turinti tam tikrą raštą (piešinį), panašų į natūralų ožkos odos raštą. .
šaipymasis - šaipymasis -> šaipytis.
šaipytis - šaipytis, šaiposi, šaipėsi 1. juoktis, tyčiotis: Visi šaiposi iš jo. Nesišaipyk iš kito. 2. dantis rodyti, raukytis: Šaiposi šuo, nenori to ėdalo ėsti. šaipymasis.
šaipūnas - šaipūn|as, šaipūnė dkt. kas šaiposi.
šaipuoklis - šaipuõklis, -ė. šaipūnas: Vaikino žydrose akyse prigęsta šaipuoklio kibirkštėlės. Amerikos strazdai šaipuokliai – dar gabesni mėgdžiotojai.
šaipus - šaip|us, šaipi pašaipus, ironiškas. šaipiai prv.: Šaipus Šypsosi.
Šairai - šáirai [angl. shires — grafystės Centr. Anglijoje], sunkiųjų kinkomųjų arklių veislė, išvesta Anglijoje.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž