Š žodžiai puslapis 4

šalenti - šal|enti, šalena, šaleno šalventi: Pradeda šalenti šalenimas.
šalia - sal|ia ryt. saldumas: Salyklas salios neturi.
šalies - neribotas paprastai pratęstas erdves žemės regione
šaligatvis - šaligatvis pagatvio takelis vaikščioti.
šalikas - šalik|as pailga skarelė kaklui apsirišti, kaklajuostė: Apsivynioti kaklą šaliku.
šalikelė - šalikel|ė ruožas šalia kelio: Žmonės šalikele ėjo, ne pačiu keliu. šalikelės apsodintos medžiais.
šalimais - šalimais, šalimais prv. žr. 1 šalia Žiūrėk: [1 šalia].
šalimas - šalim|as, šalima žr. gretimas.
šalin - šalin prv. į šalį, lauk, tolyn: Š. iš kelio! Š. kliūtys!.
šalin! - kelyje palei
šalin...! - kelyje palei
šalinamis - šalinamis veranda.
šalinė - šalinė 1. kluono dalis, kur kraunami javai, šienas. 2. peludė. 3. tilto turėklai. 4. staklių, rogių, kopėčių, lovos ir kt. šoninė dalis. 5. viena skerdienos pusė, paltis šalin|is, šalinė -> šalis 1: Šalinė kambarys (gretimas). Šalinė langas (šoninis) Žiūrėk: [šalis].
šalinėti - šalinė|ti, šalinėja, šalinėjo džn. mžb. šalti 1: Jau šalinėja rytais. šalinėjimas 2 šalinė|ti, šalinėja, šalinėjo 1. šnek. pašaliais slankioti tinginiaujant: Eik prie darbo nešalinėjęs! 2. šnek. slaptai kuo verstis, uždarbiauti: Iš algos taip negyventų - šalinėja. šalinėjimas Žiūrėk: [šalti].
šalingas - saling|as, salinga kuris su daug salų: Salingas ežeras.
šalinimas - sãlinimas → salinti 1.
šalinimasis - pasenęs ištuštinimo vacating, arba kliringo toli B anga panaikinti 1 veiksmų ar praktikos, išvengti ar panaikinimo nuo kažko veiksmų
šalininkai - aa įstaiga, piliečių, turinčių teisę išrinkti atstovą (kaip teisės aktų leidybos ar vykdomosios valdžios pozicijos) b rinkimų apygardą C rinkimų apygarda aa grupė arba institucija, kuri globoja, atramos, arba siūlo atstovavimą gyventojai
šalininkas - šalinink|as, šalininkė dkt. žmogus, palaikantis kurią nors šalį, kieno nors sekėjas: Taikos šalininkai. Telkti šalininkus.
šalininkė - kuris nurodo kitą priežastį; konkrečiai kuris nurodo kitą priežastį prieš teismą ar teismo teismo vienas, kad priežastis ar pasiūlymą kuri remia ar skatina kitos interesus gina ar palaiko
šalinis - šalin|is, šalinė -> šalis 1: Šalinis kambarys (gretimas). Šalinis langas (šoninis) Žiūrėk: [šalis].
šalinti - salin|ti, salina, salino priežodis salti 1 Žiūrėk: [salti].
šalintis - šalin|tis, šalinasi, šalinosi eiti į šalį, tolintis, vengti: Jis žmonių šalinasi. šalinimasis.
šalintuvas - šalintuvas įtaisas kam nors šalinti: Šiukšlių, dulkių š. Riebalų š.
šalis - šal|is, šalies m. 1. šonas: Jam kepurė ant šalies. Į šalis nuėjo lietus. šalyse snigo. Broliai iš šalių jojo. Skrido bitė pro šalį. Padėti darbą į šalį. Per šalį (iš šalies) žiūrint, kitaip atrodo. 2. kraštas, valstybė: Lietuva - žemės ūkio šalis 3. pusė, kryptis: Vyrai nuskubėjo į gaisro šalį. Iš rytų šalelės saulelė tekėjo, o iš v...
šališkai - iš kaip iš nurodytos vietos ar šaltinio B iš tam tikro užtvankos
šališkas - šališk|as, šališka nepagrįstai palaikantis kurią nors šalį, neobjektyvus: Šališkas žmogus. šališkai prv.: šališkai pasielgti. šališkumas.
šališkumas - šališkùmas. → šališkas: Išryškėjo feodalinės Prūsijos valdžios šališkumas lietuvių atžvilgiu.
šalitakis - šalìtakis. 1. šalinis takas: Kiekvienas kolektyvas gavo tvarkyti atitinkamo ilgumo taką ir šalitakį. Išveda mokinį iš pramintojo kelio į šalitakius ir vingių vingiais grąžina vėl į knygą. 2. šalitakė: Tokie dar stūgauja ir šalìtakiais pasodintus medelius laužo.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž