Š žodžiai puslapis 3

šaknytis - šakn|ytis, šaknijasi, šaknijosi 1. -> šaknyti. 2. plėtotis, įsigalėti: Draugijos plėtojosi, šaknijosi. šaknijimasis.
šakojimasis - su dviem ar daugiau liežuvėlių, naudojamų ypač pradėjimo (valgyti), pitching, arba kasti dvišakas dalį, įrankis, ar gabalas įrangos aa padalijimo į šakų arba vietą, kur kažkas suskirsto į filialus b susiliejimą viena iš šakų padargas , į kurią kažkas šakės vienu šachmatų gabalas (kaip riteris) išpuolis prieš du gabalus vienu metu padalinti į dvi ar...
šakos - natūrali augalo stiebo padalinys, ypač vidurinio šaudyti arba stiebas (kalė), kylančių iš pagrindinės ašies (iš medžio), o kuri tęsiasi nuo arba į ją patenka į pagrindinio korpuso ar šaltinis (1) srove srautai į kitą paprastai didesnio srauto intakas (2) Pietų
šakotas - šakot|as, šakota kuris su šakomis: Šakotas medis. šakota lenta. Briedžio šakoti ragai. prk.: Šakotas dėmesys (teatr.). šakotumas.
šakoti - šako|ti, šakoja, šakojo leisti, auginti šakas: Augo liepelė, šakojo (d.). Aukštame šile medžiai nešakoja. sngr.: Briedžių ragai šakojasi. šakojimas.
šakotis - šakotis 1. šakotas stulpas puodynėms džiauti. 2. senovinės akėčios - nukirsta eglės ar pušies viršūnė su apkapotomis šakomis. 3. kul. aukštas šakotas kepinys, raguotis 2 šako|tis, šakojasi, šakojosi 1. -> šakoti. 2. skirtis: Čia kelias šakojasi. Kiekviena tarmė šakojasi į patarmes. 3. šnek. rėkauti, pykti, įkyrėti: Ar ilgai leisime jam čia š.! ša...
šakotumas - šakotùmas. → šakotas: 1. O šakotùmas tos eglės, o motineliau! Azoto trąšos padidina linų šakotumą. 2. Kas šakotùmas to rono (rąsto) – lentos [e] būs skylės vienos! Dėl eglės šakotumo patys dirbiniai iš jos esti menkesnės vertės. 3. → šakotas 5: Dainos šakotumas (turėjimas siužetinių paralelių) rodo jos kilimą iš choralinės giesmės. S...
šakotuvas - šakotùvas. skirstomasis prietaisas su išsišakojimais: Kryptinis šakotùvas.
šakų - sàku sakyk:Tai tu sàku: aš nemačiau Sàku, ar aš tau koks piemuo, kad visur siuntinėji Buvau, sàku, tenai ir kaip pamačiau, sàku, žvėrį baisų ir ėmiau, sàku, bėgti
šakumas - šakum|as 1. išsišakojimo vieta, šakuma: Medžio šakume buvo varnos lizdas. 2. žem. tarpkojis: Brenda iki šakumo pasikaišiusi. Kelnių šakumas išplyšo. 3. žr. šakelės 1 Žiūrėk: [šakelės].
šakutė - šakut|ė 1. įrankis, kuriuo valgis pasmeigiamas valgant: Valgo mėsą su šakute. 2. tech. dvišakas prietaisas ar dalis: Matavimo, reguliavimo šakutė Telefono šakutė.
šakutės - šakutės dgs. 1. bulvių kasimo įrankis. 2. žr. šakelės.
Šalamaja - šalamajà [vok. Schalmei — birbynė, dūdelė], medinis pučiamasis muz. instrumentas.
šalanda - šalánda. negilios gramzlės baržos tipo laivas: Iš žemupio slinko garlaivis, vilkdamas šalandas su akmenimis. Pavojaus būta didelio: atviroje jūroje šalanda vos nenuskendo.
šalavijas - šalavijas bot. lūpažiedžių šeimos kvapus dekoratyvinis, vaistinis, prieskoninis, medingas augalas (Salvia).
šalčiai - salčiai saltai.
šalčias - šalčias žr. žiurkėnas.
šalčioplaiša - šalčioplaiša geogr. nuo šalčio atsiradęs plyšys.
šalčiuoti - šalčiúoti, -iúoja, -iãvo. šálčiuoti, -iuoja, -iavo1. po truputį šalti, šalenti: Orie šąla, šalena, šalčiúoja. 2. karščiuojant jausti drebulį, šalčio krėtimą: Mane šaltis laužo, aš šálčiuoju. Kas čia mūsų tėvui – šalčiúoja šiandiej pardien. Ana jau kadaisčia šalčiúoja, ė daba i sunkiai negali. Boba šalčiãvo labiausia –...
šaldantis - vidutiniškai šaltas trūksta šilumos pažymėtas pastovaus beaistris ramybės ir savikontrolės
šaldykla - šaldykla šaldymo įmonė, patalpa: Sviestą, mėsą krauna į šaldyklą.
šaldyklė - vienas, kad pakimba arba laiko atvėsti; ypač patalpa, pirtis, arba prietaisas, skirtas šaldymo maisto arba laikant jį sušaldyti
šaldymas - sáldymas → saldyti 1: Giros sáldymas nutikęs įsáldymas → įsaldyti 1. pasáldymas → pasaldyti: Nuo tokio pasáldymo saldu nebus pérsaldymas → persaldyti.
šaldytas - apdorotas, paveikta arba įsisenėjęs per užšalimo b klausimu į ilgas ir sunkus šalta
šaldyti - sald|yti, saldo, saldė žr. saldinti.
šaldytojas - šáldytojas, -a. kas šaldo. .
šaldytuvai - kažkas, kad atšaldant ypač už tai, kad maistas ar kiti daiktai, kietas kambarį arba prietaisą
šaldytuvas - šaldytuvas žemos temperatūros įrenginys greitai gendantiems produktams laikyti.
šaldomasis - skambinti arba išlaikyti šaltas arba kietas; specialiai užšaldyti arba išsaugojimo chill (kaip maistas)
šalė - salė didelė patalpa susibūrimams: Teatro, koncertų s. Sporto s. Aktų s. Šokių, susirinkimų s.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž