Į žodžiai

i - Vienraidė santrumpa I gali reikšti: I - lotynų kalbos ir kitų kalbų lotyniškais rašmenimis raidė; I - cheminis elementas jodas ir/ar jodo atomas cheminėse formulėse ir lygtyse; I - aminorūgšties izoleucino vienraidis kodas; I - romėniškas skaitmuo, reiškiantis „1“; I - vienetinė matrica matematikoje; I - elektros srovė fizikoje; I - inercijos momentas fizik...
i_don't_care - Vienraidė santrumpa I gali reikšti: I - lotynų kalbos ir kitų kalbų lotyniškais rašmenimis raidė; I - cheminis elementas jodas ir/ar jodo atomas cheminėse formulėse ir lygtyse; I - aminorūgšties izoleucino vienraidis kodas; I - romėniškas skaitmuo, reiškiantis „1“; I - vienetinė matrica matematikoje; I - elektros srovė fizikoje; I - inercijos momentas fizik...
i._akis - 9-asis laiškas anglų abėcėlės ba grafinės šio laiško apie kalbos analogiškus vienas aš rašybos - žr, lentelę grafikos įrenginį atkūrimo laišką i i paskirta ypač kaip devintas, kad ar klasės laiško formos, kaip kažkas man lygiagrečiai Vienetinis vektorius X ašis [santrumpa neišsami] aa klasės reitingas kaip neišsami, rūšiuojamos ar įvertinta II atsi...
i._purvyne - 9-asis laiškas anglų abėcėlės ba grafinės šio laiško apie kalbos analogiškus vienas aš rašybos - žr, lentelę grafikos įrenginį atkūrimo laišką i i paskirta ypač kaip devintas, kad ar klasės laiško formos, kaip kažkas man lygiagrečiai Vienetinis vektorius X ašis [santrumpa neišsami] aa klasės reitingas kaip neišsami, rūšiuojamos ar įvertinta II atsi...
Ya_doin'_grate - jaunų suaugusiųjų
įaistrinti - įaistrin|ti, įaistrina, įaistrino sukelti aistrą. sngr. įaistrinimas.
iamzinantis - kad nemirtingas
iamzinimas - ámžinimas → įamžinti: Poeto Juliaus Janonio atminimo įamžinimas
iamzinti - įamžin|ti, įamžina, įamžino padaryti amžiną, amžinai išliekantį: Tuo išradimu jis įamžino savo vardą. įamžinimas.
įamžinantis - kad nemirtingas
įamžinimas - ámžinimas → įamžinti: Poeto Juliaus Janonio atminimo įamžinimas
įamžinti - įamžin|ti, įamžina, įamžino padaryti amžiną, amžinai išliekantį: Tuo išradimu jis įamžino savo vardą. įamžinimas.
įanglinimas - derinti ar pilnai impregnuotas (metalo) su anglies
įasmeninimas - ãsmeninimas asmẽninimas → asmeninti. → įasmeninti: Agotai dieveris buvo visų nelaimių įasmeninimas Žemaitė mėgsta vartoti įasmeninimus, personifikacijas → nuasmeninti:1.Nuasmeninimas yra visiškai priešingas bet kuriai laisvai ir protingai veiklai 2.Nuasmeninimas, nebuvimas asmeninės atsakomybės už darbą →...
įasmeninti - įasmenin|ti, įasmenina, įasmenino vaizduoti kaip gyvą būtybę, asmenį: Įasmeninti gamtos reiškinius. įasmeninimas.
įaudrintas - yra arba spinduliavimo balta šiluma labai karšto b eksponuoti arba pažymėtas labai patosas ar užsidegimu
įaudrinti - įaudrin|ti, įaudrina, įaudrino sukelti nerimą, sujaudinti: Permainų įaudrintos minios. sngr. įaudrinimas.
įaugantis - auginimo arba linksta į vidų
įaugimas - augìmas áugimas 1. → augti 1: Dabar palijo, šilta, tai augìmai linų – pernakt sprindį užauga! Koks tų burokų áugimas šį metą! To vaiko ir augìmas – da tik kelių metų, o jau toks bamblys! O Jėzus dauginos išminty ir augime 2.→ augti 5: Darbininkų skaičiaus augimas Darbo našumo augimas &#...
įauginti - įaugin|ti, įaugina, įaugino priežodis įaugti 2: Gražius gyvulius įauginti sngr.: Pilvuką įsiaugino. įauginimas Žiūrėk: [įaugti].
įaugti - įaug|ti, įauga, įaugo 1. augant įsiterpti į ką: Nagas į mėsą įaugo. 2. stambiam pasidaryti, išaugti: įaugęs vyras. Labai įaugo burokai. 3. prk. įsigalėti, įsitvirtinti: Pažangios idėjos vis labiau įauga į žmonių sąmonę. įaugimas.
įausti - įau|sti, įaudžia, įaudė įterpti į audžiamą audinį: Kitokių siūlų įausk į juostą. įaudimas.
įauti - įauti, įauna, įavė įmauti koją (į apavą): Maži batai - vos įaunu. sngr.: Įsiauk basnirčia ir eik. į (si) avimas.
įbaidyti - įbaidyti, įbaido, įbaidė 1. įbauginti: Vaikas buvo įbaidytas žiaurių pasakojimų. 2. baidant įvaryti: Įbaidyk vištą į pašiūrę. įbaidymas.
įbaikštinti - įbaikštin|ti, įbaikština, įbaikštino padaryti baikštų: įbaikštintos avys. sngr.: Įsibaikštino arklys ir nebeprisileidžia. įbaikštinimas.
įbaiminti - įbaimin|ti, įbaimina, įbaimino įbauginti: Tie grasinimai daug ką įbaimino. sngr.: Įsibaimino vaikas. įbaiminimas.
įbarstyti - įbarstyti, įbarsto, įbarstė džn. įberti: Įbarsčiau saują miltų, tuoj geresnis jovalas. sngr. įbarstymas.
įbarškėti - įbarškė|ti, įbarška, įbarškėjo barškant įvažiuoti, įkristi ir pan.: įbarškėjo svečias į kiemą. įbarškėjimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž